Ekonomia

gospodarka oraz finanse online

RSS feed | Twitter Follow | Facebook
rp_ekonomia10.jpg

Pożyczka na weksel to też zaciągnięcie zobowiązania kredytowego bardzo modnego i popularnego w ostatnich latach. Pożyczka jest zabezpieczona wekslem, bez zaświadczenia o zarobkach i zgody współmałżonka. Niektóre banki przy wyższych kwotach żądają dodatkowo poręczyciela. Pożyczka na weksel nie jest szybką dostawą pieniędzy do naszych portfeli, na decyzję przyznania nieraz trzeba czekać kilka dni. Warunkiem otrzymania pożyczki jest pełnoletniość, czyli trzeba mieć ukończone osiemnaście lat, posiadać obywatelstwo polskie, rozliczenia podatkowe, uregulowane, opłacane terminowe wszystkie świadczenia. Zameldowanie na pobyt stały przez okres […]

Posted by admin On sty - 17 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_finanse9.jpg

Obecność kosztów transakcyjnych na rynkach finansowych wyjaśnia po części, dlaczego instytucje pośrednictwa finansowego i finansowanie pośrednie zajmują tak ważną pozycję na rynkach finansowych . Aby jednak pełniej zrozumieć strukturę finansową, musimy wrócić do roli informacji na rynkach finansowych. Asymetria informacji – sytuacja, w której jedna ze stron transakcji posiada niewystarczające do podjęcia właściwej decyzji informacje dotyczące drugiej strony – stanowi istotną cechę rynków finansowych. Na przykład, zarząd korporacji jest lepiej zorientowany co do własnej uczciwości i rzeczywistej kondycji firmy niż […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_ekonomia36.jpg

Narastający problem SAIF-FICO został rozwiązany przez ustawę przyjętą w końcu 1996 r., która obciążyła nie tylko instytucje oszczędnościowe, ale i banki handlowe środkami potrzebnymi na pokrycie płatności z obligacji FICO oraz zasilanie SAIF. Na mocy tej ustawy dokonano jednorazowego poboru kwoty blisko 5 mld dol. (68 centów od 100 dol. na rachunku depozytów) od instytucji oszczędnościowych z przeznaczeniem na odbudowanie środków SAIF do ustawowego poziomu 1,25% ubezpieczonych depozytów. Następnie aż do 1999 r. instytucje te będą opłacać składki w wysokości […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_ekonomia36.jpg

Chociaż zarządzany przez FDIC Bankowy Fundusz Ubezpieczeń odzyskał stabilność finansową i osiągnął wymagany ustawowo poziom 1,25% ubezpieczonych depozytów, do 1996 r. nie udało się tego dokonać Funduszowi Towarzystwa Ubezpieczeń Oszczędności (SAIF). Główną przyczyną złej kondycji SAIF był odpływ blisko 8 mld dół. na wykupienie wymagalnych obligacji Financing Corporation (FICO), które na mocy ustawy z 1987 r. o zrównaniu konkurencyjności w bankowości były przeznaczone na sfinansowanie kosztów ratowania S&L. Składki ubezpieczeniowe S&L, które w przeciwnym wypadku zasiliłyby SAIF, w pierwszym rzędzie […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_ekonomia5.jpg

Giełdy papierów wartościowych również są nadzorowane przez SEC. Kompetencje SEC dotyczą nie tylko ustalania zasad regulujących działalność maklerów i brokerów zaangażowanych w wymianę giełdową, lecz także wprowadzania zmian do przepisów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie giełdy. Na przykład, w 1975 r. SEC nie wyraziła zgody na przyjęcie reguł ustalających minimalne stawki prowizji brokerskich. Skutkiem tej decyzji był ostry spadek stawek prowizyjnych, szczególnie dla inwestorów instytucjonalnych (funduszy lokacyjnych i emerytalnych), które nabywają ogromne pakiety akcji. Ustawa nowelizująca prawo papierów wartościowych z 1975 r. […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST
rp_ekonomia4.jpg

Kiedy dowiemy się w jaki sposób Rezerwa Federalna prowadzi politykę pieniężną, będziemy zastanawiali się, dlaczego decyduje się na podjęcie takich właśnie, a nie innych działań. Aby zrozumieć poczynania Fed, musimy poznać bodźce, które wpływają na jej zachowanie. Na ile jest wolna od nacisków ze strony Kongresu czy prezydenta? Czy kierują nią względy ekonomiczne, biurokratyczne, polityczne? Czy Fed jest naprawdę niezależna od presji z zewnątrz? Okazuje się, że zakres niezależności Rezerwy Federalnej od nacisków politycznych, odczuwalnych w innych agencjach rządowych, jest […]

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe READ FULL POST